photography: Mathias Bothor


    [ < ]

 
MäNNER BRAUCHEN LIEBE
(GER-2006)

Polydor, 602498769843


1 Männer brauchen Liebe
(2006)
(m. Michel van Dyke, t. Bernd Medek, Bernd Begemann)


2 Entschuldigen Sie
(2006)
(m. Michel van Dyke, t. Bernd Begemann)


3 Versuchung
- extended version
(2006)
(m. Michel van Dyke, t. Bernd Begemann)


4 Männer brauchen Liebe
- instrumental version
(2006)
(m. Michel van Dyke, t. Bernd Medek, Bernd Begemann)


arrangements: Michel van Dyke
production: Michel van Dyke